• Dansk
  • English

PlanEnergi – et uafhængigt rådgivende firma

PlanEnergi har mere end 30 års erfaring, og vi er blandt de førende totalrådgivere indenfor energiforsyning og energiplanlægning.

Vi tilbyder ekspertrådgivning inden for:
  • Energi-, varme-, affalds- og vindmølleplanlægning
  • Solvarme – kollektive anlæg og sæsonlagre samt certificering
  • Vindenergi – planlægning, kortlægning, visualisering og layout af vindmølleparker
  • Biogas – planlægning, design, projektering og rådgivning
  • Affald – planlægning, projekter og miljø
  • Fjernvarmeforsyning med vedvarende energi

  • Læs mere her

Spændende job ved PlanEnergi

PlanEnergi arbejder målrettet med vedvarende energi, hvor et af vores ekspertiseområder er fjernvarme. Vi har meget travlt og søger derfor en ny projektleder, der med sikker hånd kan styre og lede en række projekter.

Læs hele jobopslaget her

Læs mere om PlanEnergis arbejde med fjernvarme her

Midler for millioner gavner miljøet

Sønderborg Forsyning har i samarbejde med Sønderborg Kommune, PlanEnergi og en række andre både nationale og internationale samarbejdspartnere, tilsammen fået bevilliget ca. 208 millioner kroner fra EU´s Horizon 2020 projektpulje.

Puljen, som er EU’s hidtil største, med en samlet sum på 600 milliarder kroner, tildeles projekter som kan føre en god ide til et konkret og brugbart produkt, eller en løsning til gavn for miljø og mennesker.

Læs mere her

Læs mere om PlanEnergis arbejde med fjernvarme her

Havmølleparker i offentlig høring

Smålandsfarvandet og Sejerø Bugt Havmølleparker er to af seks mulige kystnære havmølleparker, som er en vigtig brik i opfyldelsen af Energiaftalen 2012-2020. PlanEnergi har som underrådgiver for Rambøll været med til at udarbejde VVM-redegørelserne for Smålandsfarvandet og Sejerø Bugt Havmølleparker, og redegørelserne er netop offentliggjort og vil være i offentlig høring frem til 23. september 2015.

Læs mere om projektet her

  • Dansk
  • English