• Dansk
  • English

PlanEnergi – et uafhængigt rådgivende firma

PlanEnergi har mere end 30 års erfaring, og vi er blandt de førende totalrådgivere indenfor energiforsyning og energiplanlægning.

Vi tilbyder ekspertrådgivning inden for:
  • Energi-, varme-, affalds- og vindmølleplanlægning
  • Solvarme – kollektive anlæg og sæsonlagre samt certificering
  • Vindenergi – planlægning, kortlægning, visualisering og layout af vindmølleparker
  • Biogas – planlægning, design, projektering og rådgivning
  • Affald – planlægning, projekter og miljø
  • Fjernvarmeforsyning med vedvarende energi

  • Læs mere her

Internationalt SmartReflex projekt

PlanEnergi deltager i projektet ”SmartReFlex”, der handler om at fremme fjernvarme og fjernkøling baseret på vedvarende energi. Projektet er kendetegnet ved at have stort fokus på konkret anvendelse, for derved at fremme etablering af nye anlæg, der producerer fjernvarme og fjernkøling.

Læs mere om projektet her

Download en brochure om projektet her

Læs mere om PlanEnergis arbejde med fjernvarme her

Ny energidebat i Region Midt

Den 5. oktober, 2015 inviterer Region Midt endnu en gang til Energidebat. Debatten er en opfølgning på det politiske debatmøde, der blev afholdt den 28. november 2014 i Silkeborg. Her bidrog 160 politikere, energiselskaber og fagpersoner fra de 19 kommuner og regionen til arbejdet med fælles strategisk energiplanlægning i Region Midt. .

Læs mere om debatten her

PlanEnergi har i projektet bl.a. bidraget med tekniske udredninger, workshopmateriale, processtøtte og har også udarbejdet den sammenfattende afrapportering i projektet.Slutrapporten kan læses her.

Læs mere om PlanEnergis strategiske arbejde her

Havmølleparker i offentlig høring

Smålandsfarvandet og Sejerø Bugt Havmølleparker er to af seks mulige kystnære havmølleparker, som er en vigtig brik i opfyldelsen af Energiaftalen 2012-2020. PlanEnergi har som underrådgiver for Rambøll været med til at udarbejde VVM-redegørelserne for Smålandsfarvandet og Sejerø Bugt Havmølleparker, og redegørelserne er netop offentliggjort og vil være i offentlig høring frem til 23. september 2015.

Læs mere om projektet her

  • Dansk
  • English