• Dansk
  • English

PlanEnergi – et uafhængigt rådgivende firma

PlanEnergi har mere end 30 års erfaring, og vi er blandt de førende totalrådgivere indenfor energiforsyning og energiplanlægning.

Vi tilbyder ekspertrådgivning inden for:
  • Energi-, varme-, affalds- og vindmølleplanlægning
  • Solvarme – kollektive anlæg og sæsonlagre samt certificering
  • Vindenergi – planlægning, kortlægning, visualisering og layout af vindmølleparker
  • Biogas – planlægning, design, projektering og rådgivning
  • Affald – planlægning, projekter og miljø
  • Fjernvarmeforsyning med vedvarende energi

  • Læs mere her

Vindmøller ved Store Røttinge

Natur- og Miljøklagenævnet har pr. 29.5.2015 stadfæstet Næstved Kommunes VVM-tilladelse for tre vindmøller ved Store Røttinge i Næstved Kommune. Projektet omhandler opstilling af tre Vestas vindmøller, med totalhøjder på op til 150 meter... Læs mere om projektet her

Læs mere om PlanEnergis arbejde med vindmøller her

ForskEL-pris til Smart Grid-projekt

Prisen for årets bedste ForskEL-projekt gik i år til et projekt, der har demonstreret, hvordan man kan styre mange individuelle varmepumper efter spotpriser og behovet for regulerkraft – altså få dem til i højere grad at bruge strømmen, når den er der og lade være, når den ikke er. PlanEnergi har leveret simulering og analyser til projektet.

Læs mere om prisen og projektet her

Læs mere om fjernvarme her

Sæby Havmøllepark i off. høring

Sæby Havmøllepark er én af seks mulige kystnære havmølleparker, som er en vigtig brik i opfyldelsen af Energiaftalen 2012-2020. Som et led i Energiaftalen og omstillingen til en grøn energiforsyning skal der inden 2020 opstilles 350 MW kystnære havmøller, som vil kunne dække cirka 350.000 husstandes elforbrug.

Læs mere om VVM redegørelsen her

Læs mere om andre vindmølleprojekter her

  • Dansk
  • English