• Dansk
  • English

PlanEnergi – et uafhængigt rådgivende firma

PlanEnergi har mere end 30 års erfaring, og vi er blandt de førende totalrådgivere indenfor energiforsyning og energiplanlægning.

Vi tilbyder ekspertrådgivning inden for:
  • Energi-, varme-, affalds- og vindmølleplanlægning
  • Solvarme – kollektive anlæg og sæsonlagre samt certificering
  • Vindenergi – planlægning, kortlægning, visualisering og layout af vindmølleparker
  • Biogas – planlægning, design, projektering og rådgivning
  • Affald – planlægning, projekter og miljø
  • Fjernvarmeforsyning med vedvarende energi

  • Læs mere her

Nyt kedelanlæg i Øster Hornum

I Øster Hornum er der nye varmere tider på vej. Onsdag den 19. november tog, formand for Udvalget for Teknik og Miljø i Rebild kommune, Morten Lem første spadestik til et helt nyt kedelanlæg, der skal erstatte Øster Hornum Varmeværks mere end 20 år gamle halmkedel-anlæg. PlanEnergi har været rådgivere på projektet siden 2013.

Læs mere

Borgermøde i Velling

Torsdag den 13. november 2014 deltog 150 mennesker i et borgermøde i Velling om fire 200 meter høje forsøgsmøller på 8 MW fra MHI Vestas Offshore Wind. Vindmøllerne skal stå i Velling Mærsk ved Ringkøbing Fjord, og VVM-redegørelsen og miljørapporten var på dagsordenen sammen med værditabsordningen og køberetsordningen. PlanEnergi har i samarbejde med Naturstyrelsen udarbejdet VVM-redegørelsen og miljørapporten.

Læs mere

Store varmepumper i Danmark

På opdrag fra Energistyrelsen har PlanEnergi, sammen med Grøn Energi, Teknologisk Institut og Rambøll, udarbejdet en Drejebog og et Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet, samt et simpelt Beregningsprogram til selskabsøkonomiske beregninger på varmepumpeprojekter på fjernvarmeværker.

Læs mere

  • Dansk
  • English