Nyheder


Første spadestik til etablering af grundvandsvarmepumpe og solvarmeanlæg i Gl. Rye

Projektet, som skal sikre fjernvarmeforbrugerne i Gl. Rye billig varme, er gået ind i anlægsfasen efter en længere periode med myndighedsbehandling.
Anlægget er det første af sin slags i verden, og kombinerer solvarme med en grundvandsvarmepumpe. Hertil kommer varmeværkets eksisterende naturgasmotorer som producerer el og varme, når elpriserne er tilstrækkeligt høje. Solvarmeanlægget bliver på 2.400 m2 og grundvandsvarmepumpen på 2 MW. Varmepumpen trækker energien ud af grundvandet fra to grundvandsboringer via et iltningsanlæg og en grundvandsbuffertank. Det afkølede grundvand ledes tilbage til naturen via et nedsivningsanlæg under solfangerne.
Varmepumpen og solvarmeanlægget vil ifølge beregningerne levere 80% af varmen til forbrugerne i Gl. Rye og give en gennemsnitlig besparelse pr. forbruger på over 2.000 kr. Projektet har et budget på 16 mio. kr. og forventes idriftsat september 2014. Projektet er støttet af EUDP med i alt. 3,5 mio. kr.

Idékatalog for naturpleje i forbindelse med vindmølleprojekter

Under besigtigelse ifm. arbejdet med VVM-redegørelser for vindmøller kommer PlanEnergi i mange projektområder. Oftest ligger de på intensivt dyrkede landbrugsarealer med lavt naturindhold. Med en beskeden indsats kan dette dog ofte forbedres betydeligt, hvis man alligevel er til stede i området med maskinel og entreprenørmaskiner. Det sker netop, når vindmøllerne skal rejses, og på den baggrund er ideen til ’Idékatalog til naturpleje’ udsprunget. Vi håber kataloget kan være til inspiration for såvel projektfolk, kommunale sagsbehandlere, landbrug som for lokalbefolkning.

Læs idékatalog

Udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemet

PlanEnergi har i samarbejde med Teknologisk Institut, GEO og Grøn Energi udarbejdet en udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemet. Arbejdet er udført for Energistyrelsen.

Læs udredning

.
Jyllandsgade 1 | DK-9520 Skørping | Tel (+45) 96 82 04 00 | planenergi@planenergi.dk